Case study – wycena zadaniowa

Poniżej prezentujemy przykład, który pozwoli naszym potencjalnym klientom poznać nasz zadaniowy sposób wyceny usług informatycznych i ocenić czy byłby korzystny w ich firmie.

Firma X potrzebuje opieki informatycznej.

Problemy informatyczne, które w tej firmie się pojawiają, mają charakter incydentalny, często pracownicy „zbierają” informacje o kolejnych, mniej krytycznych zdarzeniach i czekają na okoliczność wizyty informatyka w siedzibie firmy. Dopiero podczas takiej wizyty przekazywane są one do realizacji. Najczęściej nie są to duże problemy i skomplikowane sprawy – komuś drukarka nie działa, innej osobie wyskakuje komunikat o konieczności aktualizacji Javy a jeszcze inny komputer wolno działa. Czasami dopiero w trakcie wizyty okazuje się że zadań jest więcej niż początkowo szacowano.

W takim przypadku najkorzystniejszą propozycją wyceny opieki informatycznej z naszej strony byłaby wycena zadaniowa . Polega ona na tym, że widełkowo – progowo, wyceniane są wizyty informatyczne w zależności od czasu ich trwania. Nie jest to jednak typowa wycena godzinowa – blok pracy np. do dwóch godzin kosztuje stawkę A, blok prac od 2 do 5 godzin kosztuje stawkę B a blok prac od 5 do 8 godzin to koszt C.

Oczywiście przykładowe stawki A, B i C są atrakcyjne cenowo dla klienta.

Taka wycena jest korzystna gdyż w takich blokach prac mieści się sporo zabiegów informatycznych i dopóki nie przekroczony zostanie próg czasowy bloku prac, dodanie kolejnych zadań nie skutkuje zwiększenia kosztów.

Przykładowo: jeśli zlecamy w ramach tej wyceny zadania informatyczne na np. 1 godzinę pracy, a w trakcie prac pojawiają się dodatkowe, nie przewidziane zlecenia, to dopóki nie przekroczymy wspomnianego wcześniej progu 2 godzin, koszt działania informatyka nie wzrośnie, a dodatkowa praca zostanie wykonana.
Efekt ten widoczny jest tym bardziej po przekroczeniu drugiego progu – przy realizacji zadań, oszacowanych wcześniej na 3 godziny robocze, można dodać nawet kolejne 2 godziny prac i nadal będzie się to mieścić w zakresie 5-godzinnego progu więc koszt również nie wzrośnie.