Dyskretne operacje informatyczne

Nierzadko przedsiębiorca, mały czy duży, musi przeprowadzić jakąś zmianę natury informatycznej w swojej firmy czy w jej otoczeniu biznesowym, dyskretnie – bez zwracania uwagi pracowników czy konkurencji. W przeciwnym przypadku ryzykuje biznesowo, ryzykuje że ktoś podchwyci jego pomysł albo że mu go wręcz ukradnie albo ujawnienie pewnych planów informatycznych spowoduje inne wymierne szkody dla interesu firmy.

W takich sytuacjach z pomocą przychodzimy my, zespół SysMedic.pl, stosując podczas realizacji usług zespół zasad, który możemy całościowo nazwać jak w tytule – „dyskretnymi operacjami informatycznymi”.

Biorąc uczciwość i rzetelność jako jedne z podstaw naszej działalności, możemy zapewnić naszym klientom wsparcie informatyczne przy jednoczesnym zachowaniu poufności czy utrzymaniu projektu w tajemnicy. Dotyczy to zarówno etapu planowania, przygotowania, realizacji projektu a nawet dodatkowych po jego realizacji

Przykładowe projekty informatyczne, realizowane w sposób dyskretny:

  • przeprowadzki firm, które wymagają zapewnienia dyskrecji,
  • wdrożenia systemów monitorujących pracę pracowników,
  • wdrożenia systemów DLP, chroniących firmę przez skutkiem wycieku danych firmowych np. w wyniku działania nieuczciwego pracownika.

Oczywiście działamy w ramach obowiązującego prawa i ściśle go przestrzegamy. Tak więc tego typu dyskretna usługa informatyczna nie ma zastosowania w przypadku zleceń które mogą naruszyć prawo albo działają na jego granicy, ewentualnie na czyjąś szkodę – takich zleceń po prostu nie realizujemy!