Dyskretne operacje informatyczne

Nierzadko przedsiębiorca, mały czy duży, musi przeprowadzić jakąś zmianę natury informatycznej w swojej firmy czy w jej otoczeniu biznesowym. Najczęściej musi to zrobić dyskretnie – bez zwracania uwagi pracowników czy konkurencji. W przeciwnym przypadku ryzykuje biznesowo, ryzykuje że ktoś podchwyci jego pomysł albo że mu go wręcz ukradnie. Bywa że ujawnienie pewnych planów informatycznych spowoduje inne wymierne szkody dla interesu firmy.

W takich sytuacjach z pomocą przychodzimy my, zespół SysMedic.pl, pomagamy klientom realizować dyskretne operacje informatyczne.

Mając uczciwość i rzetelność w pakiecie, możemy zapewnić naszym klientom wsparcie informatyczne przy jednoczesnym zachowaniu poufności czy utrzymaniu projektu w tajemnicy. Dotyczy to zarówno etapu planowania, przygotowania, realizacji projektu a nawet dodatkowych po jego realizacji

Przykładowe dyskretne operacje informatyczne, realizowane w sposób dyskretny:

  • przeprowadzki firm, które wymagają zapewnienia dyskrecji,
  • wewnętrzne dochodzenia wewnątrz firm klientów, których celem jest np. określenie czy dochodzi do wycieku danych firmowych przez pracowników,
  • wdrożenia systemów monitorujących pracę pracowników,
  • wdrożenia systemów DLP, chroniących firmę przez skutkiem wycieku danych firmowych np. w wyniku działania nieuczciwego pracownika.

Oczywiście działamy w ramach obowiązującego prawa i ściśle go przestrzegamy. Dyskretna usługa informatyczna nie ma więc zastosowania w przypadku zleceń które mogą naruszyć prawo albo działają na jego granicy, na czyjąś szkodę. Takich zleceń po prostu nie realizujemy!