Case study – wycena ryczałtowa

Tutaj chcemy zaprezentować korzyści z wykorzystania ryczałtowej wyceny opieki informatycznej na przykładzie fikcyjnej firmy Z.

W firmie Z kierownictwo kładzie duży nacisk na kontrolę kosztów związanych z usługami zewnętrznymi. To samo dotyczy usług informatycznych, świadczonych w formie outsourcingu IT. Jest zaplanowany miesięczny budżet na takie prace i po jego ustaleniu nie ma możliwości jego zwiększenia. Ilość problemów informatycznych, pojawiających się w tej firmie jest różna ale nie wykracza poza pewien zakres, a nie ma tygodnia aby nie wystąpił jakiś problem informatyczny czy nie było czegoś do zrobienia.

W takim przypadku korzystnym rozwiązaniem jest współpraca opierająca się o wycenę ryczałtową. W drodze początkowych negocjacji ustalana jest odpowiadająca klientowi i wykonawcom kwota stałego kosztu miesięcznego obsługi informatycznej. Wraz z tą kwotą ustalany jest i zatwierdzany stosownym dokumentem zakres prac objęty tego rodzaju zryczałtowaną opłatą.

Najczęściej w skład takiego zakresu prac wchodzą:

  • rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych,
  • instalowanie aktualizacji oprogramowania,
  • konfiguracja nowych stanowisk pracy, drukarek, konto pocztowych itp.
  • usuwanie wirusów, trojanów itp.
  • opieka nad serwerami firmowymi,
  • doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania,

Wysokość miesięcznego ryczałtu jest negocjowana z klientem indywidualnie i zależy od różnych czynników, jednak przede wszystkim od:

  • oszacowanego zakresu prac i opieki informatycznej,
  • rodzaju i wielkości infrastruktury informatycznej klienta,
  • czasu reakcji na zgłoszenia informatyczne,
  • oszacowanej ilości zgłoszeń o problemach informatycznych w miesiącu. 

Jeśli jednak pojawią się jakieś zadania informatyczne, które nie wchodzą w zakres zadań realizowanych w ramach ryczałtu, są wyceniane odrębnie –  najczęściej na podstawie odrębnych ustaleń lub też odpowiednich zapisów w umowie świadczenia usług informatycznych.