Case study – wycena czasowa

Chcemy tutaj przedstawić zalety wyceny czasowej usług informatycznych. Pokażemy w jakich przypadkach i jakim firmom taka forma wyceny może być korzystna.

Niestety wielu osobom wycena czasowa kojarzy się z naciąganiem i mnożeniem kosztów – w różnych branżach zdarzali się „fachowcy”, którzy tak robili. Choć my postępujemy uczciwie i nigdy nie naciągamy czy zawyżamy kosztów, wychodząc naprzeciw takiej negatywnej, obiegowej opinii, podchodzimy do tego w specjalny sposób – rozliczamy godziny proporcjonalnie!

To oznacza że jeśli dane zadanie zajmie np. 30 minut, rozliczymy połowę stawki godzinowej a nie „rozpoczętą godzinę”. W wybranych przypadkach możemy obniżyć „taktowanie” nawet do 15 minut.

Aby zapewnić naszym klientom pełen komfort współpracy z nami, wycena czasowa może zawierać warunek kwoty maksymalnej. Kwota maksymalna oznacza że dany okres prac (najczęściej miesiąc), rozliczanych wg stawki godzinowej, nie może zostać wyceniony drożej niż wspomniana kwota maksymalna. Takie rozwiązanie chroni klientów przed nieoczekiwanym wzrostem kosztów prac w przypadku gdy wspomniane prace informatyczne okażą się bardziej pracochłonne niż wstępne szacowanie.

Obiecany przykład:

W przykładowej firmie Y jeden z pracowników wyższego szczebla posiada częściowe umiejętności informatyka, rozwiązuje więc na bieżąco wszelkie drobne problemy informatyczne, wynikające z niewiedzy czy zaskoczenia pracowników. Jednak w przypadku większych prac informatycznych, wiedza i doświadczenie tej osoby nie wystarczą do realizacji bardziej złożonych operacji. Wówczas potrzebna jest pomoc profesjonalnego informatyka.
Oznacza to że koszty opieki informatycznej pojawiają się tylko gdy pomoc faktycznie jest potrzebna i to w takiej skali, z jaką pracochłonnością mamy do czynienia.
Jeśli w danym miesiącu firma nie korzysta z pomocy informatycznej, nie ponosi kosztu takiej pomocy. Gdy jednak taka pomoc jest potrzebna, jest ona świadczona na czas.

W których firmach taka wycena może się sprawdzić:

  • tam gdzie spotykamy wiele, drobnych i krótkotrwałych zadań, które nie są grupowane w większe bloki i muszą być rozwiązane od razu, są rozbite w czasie,
  • tam gdzie mamy do czynienia z realizacją zadań zdalnie – często rozwiązanie bieżącego problemu informatycznego zdalnie to dosłownie kilkanaście minut,
  • tam gdzie nie ma pewności czy w każdym miesiącu pojawią się problemy do rozwiązania – przecież nie w każdym miesiącu firma musi wymagać pomocy informatycznej,
  • tam gdzie trudno jest wycenić dane prace w inny sposób – przecież istnieją zadania informatyczne, co do których nie możemy określić jednoznacznie jaka będzie ich pracochłonność.