Outsourcing informatyczny (IT)

Obecna sytuacja gospodarcza wymusza na niejednym przedsiębiorcy czy osobie decyzyjnej w instytucji konieczność redukcji kosztów. Jednym z obszarów gdzie próbuje się minimalizować koszty jest opieka informatyczna firmy.

Decyzja o obniżeniu kosztów obsługi informatycznej może być dla kierownictwa decyzją dość trudną ponieważ:

  • z jednej strony gdy jakikolwiek składnik systemu informatycznego zaczyna szwankować, pomoc informatyka staje się niezbędna i to najczęściej natychmiast. W związku z tym większość firm czy instytucji decyduje się opłacać etat informatyka aby zapewnić jego ciągłą dostępność. Jednak w sytuacji gdy awarie są sporadyczne, ich usuwanie nie wypełnia przecież całego czasu zatrudnionego na etacie pracownika – a więc podmiot ponosi koszty znacznie wyższe niż koszty faktycznej pracy informatycznej,
  • z drugiej strony rezygnacja z etatu informatyka zmusza właścicieli czy dyrektorów do przekazania rozwiązywania wszelkich trudnych sytuacji informatycznych w ręce osób, które mają częściową, niepełną wiedzę informatyczną (czasami osób dość przypadkowych) – co może skutkować nieefektywnymi działaniami, a w najgorszym wypadku może dojść do katastrofy informatycznej i zniszczenia firmy (brak fachowej wiedzy może skutkować np. skasowaniem strategicznych danych i brakiem możliwości ich odzyskania).

Złotym środkiem staje się tutaj wsparcie profesjonalisty, rozliczane wg faktycznie wykonanej pracy. I to właśnie oznacza usługa outsourcingu informatycznego (IT), oferowana przez SysMedic.

Nasza opieka informatyczna, świadczona na zasadzie outsourcingu informatycznego (IT), pozwoli Państwu:

  • nie ponosić kosztów związanych z utrzymaniem etatu informatycznego w firmie,
  • otrzymać szybko profesjonalną pomoc informatyczną w przypadku awarii czy niespodziewanych problemów,
  • otrzymać kompleksową i bieżącą opiekę informatyczną,
  • skorzystać z naszych usług doradczych w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej, zakupu sprzętu czy oprogramowania, zastosowania zabezpieczeń w Państwa firmie itp.,
  • wdrożyć oczekiwane rozwiązania informatyczne skutecznie i efektywnie.

Przykładowe koszty opieki informatycznej z dojazdem do klienta we Wrocławiu mogą wynieść:

  • wycena ryczałtowa – stawka negocjowana z klientem za miesięczny okres opieki informatycznej, zależy od czynników takich jak: pracochłonność, czas reakcji, złożoność infrastruktury informatycznej, ciężar gatunkowy zadania oraz indywidualne oczekiwania klienta. Przykładowe wyceny wahają się od 300 zł netto/miesiąc (mała firma posiadająca 2-3 komputery, czas reakcji do 48 godzin od skutecznego zgłoszenia) – 2500 zł netto/miesiąc (firma posiadająca np. 30 – 40 komputerów lub czas reakcji do 3 godzin od skutecznego zgłoszenia w dni robocze i wolne).
  • wycena czasowa – od 50 zł netto do 90 zł netto/godz. – cena zależy od ciężaru gatunkowego zadania oraz terminu realizacji (najwyższe stawki ustala się z klientem wówczas, gdy problem informatyczny ma być potraktowany priorytetowo).
  • wycena „widełkowa” tzn. jest to progowa wycena czasowa, niezależna od ilości zadań wykonanych np. za czas do 2 godzin cena usługi wynosi 100 zł netto, za czas pracy powyżej 2 godzin do 5 godzin – 200 zł netto, powyżej 5 godzin w ramach tego samego dnia roboczego – 300 zł netto. W przypadku wykonania zadania zdalnie cena usługi jest niższa o 20%.  

Zapraszamy do kontaktu – po analizie Państwa potrzeb sporządzimy dla Państwa wycenę świadczenia usługi outsourcingu informatycznego (IT) a także uczynimy ją jeszcze bardziej atrakcyjną poprzez negocjacje ceny.

Outsourcing informatyczny IT

Outsourcing informatyczny