Konfigurowanie dostępu zdalnego

Bardzo często w firmie zachodzi potrzeba aby pracownik lub współpracownik mógł korzystać z zasobów systemu informatycznego zdalnie poprzez Internet, będąc na wyjeździe służbowym, u klienta, na konferencji czy szkoleniu. Możliwość pracy zdalnej daje firmie czy instytucji cały szereg korzyści:

  • zwiększa przewagę konkurencyjną poprzez stworzenie możliwości sfinalizowania sprzedaży towaru czy usługi w systemie sprzedaży na miejscu u klienta poprzez wprowadzenie zamówienia, wystawienie faktury itp.
  • obniża koszty pracy i utrzymania biura gdyż pozwala pracownikom pracować zdalnie tak jakby znajdowali się na miejscu w firmie,
  • ułatwia zarządzanie – szef nie zawsze musi być na miejscu w firmie aby mieć pełną kontrolę nad działaniem firmy,
  • pozwala budować sieci handlowe czy ułatwia pracę zdalnym placówkom firmy.

Na rynku istnieje wiele rozwiązań informatycznych, umożliwiających pracę zdalną. Naszym zadaniem jest dobór właściwego rozwiązania do potrzeb klienta, skuteczne wdrożenie go a także zaprezentowanie klientowi efektywnych sposobów korzystania z tego rozwiązania.

Dostęp zdalny