Ramzes

Od stycznia 2012 roku jesteśmy oficjalnymi przedstawicielami technicznymi dla następujących produktów firmy Ramzes:

Ramzes Agro

RAMZES AGRO Magazyn + PKPiR

Zestaw zawierający Ramzes Magazyn i Ramzes PKPiR dedykowany dla osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą.

 • możliwość indywidualnego kreowania wyglądu dokumentów, wyboru interfejsu graficznego oraz przebudowy systemu na życzenie klienta
 • ścisła integracja z modułami Aplikacji Ramzes
 • brak ograniczeń w zakresie ilości wprowadzanych kontrahentów, towarów, cenników, magazynów oraz wystawianych dokumentów
 • dostosowanie do prawa unijnego
 • niezawodność i bezpieczeństwo pracy – wygodny system archiwizowania i odzyskiwania danych, szeroki zakres definiowania uprawnień użytkowników
 • współpraca z systemami bankowości elektronicznej
 • szybki i czytelny proces generowania dokumentów, alternatywne użycie myszki lub skrótów klawiszowych
 • możliwość dodania obsługi kolejnych stanowisk i firm bez konieczności reinstalacji systemu
 • prosta instalacja, intuicyjna obsługa przy zachowaniu bogatej funkcjonalności
 • niewielkie wymagania sprzętowe
Ramzes Amortyzacja

AMORTYZACJA EWIDENCJA PLAN AMORTYZACYJNY

Przyjazny system wspomagający rejestrację środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych.

 • ścisła integracja z pozostałymi programami z grupy Aplikacji Ramzes
 • brak ukrytych ograniczeń funkcjonalnych
 • dostosowanie do prawa unijnego
 • niezawodność i bezpieczeństwo pracy – wygodny system archiwizowania i odzyskiwania danych
 • bogaty system definiowania uprawnień użytkowników
 • eksport zestawień i raportów do arkuszy kalkulacyjnych
 • szybki i czytelny proces generowania i rejestracji dokumentów (programowanie stałych zdarzeń gospodarczych; inteligentne kopiowanie dokumentów; buforowanie zapisów; szybkie przechodzenie pomiędzy dokumentami)
 • możliwość dodania obsługi kolejnych stanowisk i podatników bez konieczności reinstalacji systemu
 • możliwość wyboru wzoru interfejsu graficznego
 • możliwość przebudowy systemu na życzenie klienta
 • alternatywne użycie myszki lub skrótów klawiszowych
 • intuicyjna obsługa przy zachowaniu bogatej funkcjonalności
 • niewielkie wymagania sprzętowe
 • prosta instalacja
e - dokumenty - wiz

E-DOKUMENTY e-DOKUMENTY, e-DEKLARACJE

Program e-Dokumenty służy do usprawnienia pracy w zakresie tworzenia i wysyłania dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (Certum, Sigillum, Szafir).

 • pozwala w pełni wykorzystać zalety podpisu elektronicznego
 • eliminuje konieczność korzystania z dodatkowego oprogramowania podczas podpisywania dokumentu
 • umożliwia wysłanie podpisanych deklaracji do Urzędu Skarbowego bezpośrednio z Aplikacji Ramzes
 • pojedyncza aktywacja e-Dokumentów uruchamiania obsługę e-podpisu we wszystkich posiadanych modułach Aplikacji Ramzes
 • intuicyjny i przejrzysty interfejs, prostota obsługi,
 • niewielkie wymagania sprzętowe
Ramzes - Sprzedaż

SPRZEDAŻ RACHUNKI   FAKTURY   KASA   NALEŻNOŚCI

Prosty system do obsługi sprzedaży we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw nieprowadzących magazynu.

 • prosta instalacja
 • intuicyjna obsługa przy zachowaniu bogatej funkcjonalności
 • alternatywne użycie myszki lub skrótów klawiszowych
 • szybki i czytelny proces generowania dokumentów
 • bogaty system definiowania uprawnień użytkowników
 • ścisła integracja z programami finansowo-księgowymi Aplikacji Ramzes
 • dostosowanie do prawa unijnego
 • niezawodność i bezpieczeństwo pracy – wygodny system archiwizowania i odzyskiwania danych
 • możliwość wyboru wzoru interfejsu graficznego
 • możliwość przebudowy systemu na życzenie klienta
 • niewielkie wymagania sprzętowe
 • brak ograniczeń w zakresie ilości wprowadzanych kontrahentów, towarów oraz wystawianych dokumentów
Ramzes - Magazyn

MAGAZYN SPRZEDAŻ KASA NALEŻNOŚCI

Profesjonalny system do prowadzenia gospodarki magazynowej oraz sprzedaży we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw.

 • możliwość indywidualnego kreowania wyglądu dokumentów, wyboru interfejsu graficznego oraz przebudowy systemu na życzenie klienta
 • ścisła integracja z modułami Aplikacji Ramzes
 • brak ograniczeń w zakresie ilości wprowadzanych kontrahentów, towarów, cenników, magazynów oraz wystawianych dokumentów
 • dostosowanie do prawa unijnego
 • niezawodność i bezpieczeństwo pracy – wygodny system archiwizowania i odzyskiwania danych, szeroki zakres definiowania uprawnień użytkowników
 • współpraca z systemami bankowości elektronicznej
 • szybki i czytelny proces generowania dokumentów, alternatywne użycie myszki lub skrótów klawiszowych
 • możliwość dodania obsługi kolejnych stanowisk i firm bez konieczności reinstalacji systemu
 • prosta instalacja, intuicyjna obsługa przy zachowaniu bogatej funkcjonalności
 • niewielkie wymagania sprzętowe
Ramzes - PKPiR

PKPIR  KSIĘGA   EWIDENCJA   PODATKI   DEKLARACJE

Przyjazny system obsługujący uproszczoną księgowości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 • ścisła integracja z pozostałymi programami z grupy Aplikacji Ramzes
 • pobieranie dokumentów (pojedynczo lub zbiorowo) z modułów sprzedażowych Aplikacji RAMZES oraz innych programów wg ustalonego formatu plików wymiany
 • brak ukrytych ograniczeń funkcjonalnych
 • dostosowanie do prawa unijnego
 • niezawodność i bezpieczeństwo pracy – wygodny system archiwizowania i odzyskiwania danych, szeroki zakres definiowania uprawnień użytkowników
 • eksport zestawień i raportów do arkuszy kalkulacyjnych
 • szybki i czytelny proces generowania i rejestracji dokumentów (programowanie stałych zdarzeń gospodarczych; inteligentne kopiowanie dokumentów; buforowanie zapisów; szybkie przechodzenie pomiędzy dokumentami)
 • możliwość dodania obsługi kolejnych stanowisk i podatników bez konieczności reinstalacji systemu
 • możliwość wyboru wzoru interfejsu graficznego oraz przebudowy systemu na życzenie klienta
 • alternatywne użycie myszki lub skrótów klawiszowych
 • prosta instalacja, intuicyjna obsługa przy zachowaniu bogatej funkcjonalności
 • niewielkie wymagania sprzętowe
Ramzes - Ryczałt

RYCZAŁT  EWIDENCJA PRZYCHODÓW   DEKLARACJE

Przejrzysty program do prowadzenia uproszczonej księgowości dla podatników objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

 • ścisła integracja z pozostałymi programami z grupy Aplikacji Ramzes
 • pobieranie dokumentów (pojedynczo lub zbiorczo) z modułów sprzedażowych Aplikacji RAMZES oraz innych programów wg ustalonego formatu plików wymiany
 • brak ukrytych ograniczeń funkcjonalnych
 • dostosowanie do prawa unijnego
 • niezawodność i bezpieczeństwo pracy – wygodny system archiwizowania i odzyskiwania danych, szeroki zakres definiowania uprawnień użytkowników
 • eksport zestawień i raportów do arkuszy kalkulacyjnych
 • szybki i czytelny proces generowania i rejestracji dokumentów (programowanie stałych zdarzeń gospodarczych; inteligentne kopiowanie dokumentów; buforowanie zapisów; szybkie przechodzenie pomiędzy dokumentami)
 • możliwość dodania obsługi kolejnych stanowisk i podatników bez konieczności reinstalacji systemu
 • możliwość wyboru wzoru interfejsu graficznego oraz przebudowy systemu na życzenie klienta
 • alternatywne użycie myszki lub skrótów klawiszowych
 • prosta instalacja, intuicyjna obsługa przy zachowaniu bogatej funkcjonalności
 • niewielkie wymagania sprzętowe
Ramzes - Księgi Handlowe

KSIĘGI HANDLOWE  PLAN KONT   DEKLARACJE   ROZRACHUNKI

Profesjonalny system do prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości we wszystkich typach przedsiębiorstw.

 • ścisła integracja z pozostałymi programami z grupy Aplikacji Ramzes
 • pobieranie dokumentów (pojedynczo lub zbiorowo) z modułów sprzedażowych Aplikacji RAMZES oraz innych programów wg ustalonego formatu plików wymiany
 • brak ukrytych ograniczeń funkcjonalnych
 • dostosowanie do prawa unijnego
 • niezawodność i bezpieczeństwo pracy – wygodny system archiwizowania i odzyskiwania danych
 • bogaty system definiowania uprawnień użytkowników
 • eksport zestawień i raportów do arkuszy kalkulacyjnych
 • szybki i czytelny proces generowania i rejestracji dokumentów (programowanie stałych zdarzeń gospodarczych; inteligentne kopiowanie dokumentów; buforowanie zapisów; szybkie przechodzenie pomiędzy dokumentami)
 • możliwość dodania obsługi kolejnych stanowisk i podatników bez konieczności reinstalacji systemu;
 • możliwość wyboru wzoru interfejsu graficznego
 • możliwość przebudowy systemu na życzenie klienta
 • alternatywne użycie myszki lub skrótów klawiszowych
 • intuicyjna obsługa przy zachowaniu bogatej funkcjonalności
 • niewielkie wymagania sprzętowe
Ramzes - Płace

PŁACE   KADRY   HOMEBANKING   PŁATNIK

Program przeznaczony do rachuby płac oraz zarządzania danymi kadrowymi pracowników. Służy do naliczania wynagrodzeń, obowiązkowych rozliczeń z urzędami skarbowymi i ZUS oraz tworzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy.

 • ścisła integracja z pozostałymi programami z grupy Aplikacji Ramzes (automatyczne księgowanie listy płac w programach księgowych)
 • brak ukrytych ograniczeń funkcjonalnych
 • dostosowanie do prawa unijnego
 • niezawodność i bezpieczeństwo pracy – wygodny system archiwizowania i odzyskiwania danych, szeroki zakres definiowania uprawnień użytkowników
 • eksport zestawień i raportów do arkuszy kalkulacyjnych
 • możliwość dodania obsługi kolejnych stanowisk i podatników bez konieczności reinstalacji systemu
 • możliwość wyboru interfejsu graficznego oraz przebudowy systemu na życzenie klienta alternatywne użycie myszki lub skrótów klawiszowych
 • prosta instalacja, intuicyjna obsługa przy zachowaniu bogatej funkcjonalności
 • niewielkie wymagania sprzętowe
Ramzes - SuperAdmin

SUPERADMIN

System dedykowany dla firm użytkujących programy z grupy Aplikacji Ramzes w wersji wielozakładowej i wielostanowiskowej, przede wszystkim dla biur rachunkowych.
Ma za zadanie usprawnić pracę biura w zakresie zarządzania danymi prowadzonych firm oraz uprawnieniami użytkowników.
Funkcjonuje wyłącznie w integracji z modułami Aplikacji Ramzes.

 • szybsze archiwizowanie danych wielu firm
 • wsparcie podczas konfiguracji Aplikacji Ramzes
 • zbiorcze wysyłanie e-Deklaracji