Tworzenie wizji systemu informatycznego firmy

Usługę zwaną „opieka informatyczna” można naprawdę różnie rozumieć jeśli chodzi o interpretację nazwy ofertowej w konfrontacji z rzeczywistością.

Odnosi się wrażenie że niektórzy klienci, zawierając umowę opieki informatycznej, mają na myśli jedynie zagwarantowanie wsparcia doraźnego – jest problem z komputerem czy jakimś programem – informatyk szybko reaguje zdalnie albo dojazdowo – w zależności od rodzaju problemu. W takich firmach decyzje dotyczące wszelkich strategii informatycznego rozwoju firmy podejmowane są przez osoby decyzyjne z ramienia firmy, a informatyk – podwykonawca wzywany jest jedynie do realizacji wybranych zadań informatycznych – podobnie jak dostawca wody  czy materiałów biurowych, kurier lub serwisant od ksera.

Jednak inni klienci oczekują czegoś więcej, zlecając opiekę informatyczną. Dla nich opieka informatyczna to nie tylko doraźne zlecenia typu „przyjechać, naprawić i znikać” – informatyk staje się osobą współtworzącą taka strategię informatyczną dla firmy. Często nawet taka umowa opieki informatycznej jest zawierana właśnie po to aby odciążyć zarząd czy osoby decyzyjne i przenieść kwestię decydowania czy współdecydowania w sprawach informatycznych na specjalistów. Taką współpracę można to porównać już nie do serwisanta drukarki ale raczej do firmy konsultingowej czy kancelarii prawniczej, która pomaga kierownictwu firmy podjąć jakąś decyzję.

Nasz zespół SysMedic.pl świadczy dla klientów obydwa podejścia – zarówno to o charakterze „serwisowym” jak i to o charakterze „serwisowo – doradczym”.