top of page
Podpis umowy

REGULAMIN

 1. Usługi pod marką SysMedic.pl realizowane są w ramach współpracy 2 jednoosobowych firm informatycznych: IT-Doc Maciej Urbaniak oraz Bok 11 Solutions Wojciech Kaczmarek, zwanych dalej Wykonawcami.

 2. Oferta usług, świadczonych pod marką SysMedic.pl, dedykowana jest dla firm i klientów indywidualnych, zwanych dalej Klientami.

 3. Przekazanie zgłoszenia przez Klienta w dowolnej formie oraz realizacja usługi dla Klienta jest tożsama z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta.

 4. Wszelkie reklamacje, wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.

 5. Wykonawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny oraz wcześniejszego uprzedzenia. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie www.sysmedic.pl.

 6. Za usługi zrealizowane pod marką SysMedic.pl wystawiane są faktury VAT. Usługodawcą oraz wystawcą faktury jest ta firma jednoosobowa, która zrealizowała dane zlecenie lub jego większość – czyli IT-Doc Maciej Urbaniak z siedzibą we Wrocławiu lub Bok 11 Solutions Wojciech Kaczmarek z siedzibą we Wrocławiu.

 7. Wykonawcy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, formalnej, finansowej oraz prawnej, za jakiekolwiek oprogramowanie czy dane (zwłaszcza nielegalne czy chronione prawami autorskimi), zgromadzone w sieci teleinformatycznej, sprzęcie komputerowym i serwerowym oraz dowolnych usług, świadczonych przez podmioty zewnętrzne, będących własnością Klienta czy pozostających w jego dyspozycji.

 8. Wykonawcy nie ponoszą jakiekolwiek odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, formalnej, finansowej oraz prawnej, za jakiekolwiek działania podjęte przez Klienta, jego pracowników, współpracowników lub jakąkolwiek osoby trzecie, za pomocą sieci teleinformatycznej, sprzętu komputerowego i serwerowego oraz dowolnych usług, świadczonych przez podmioty zewnętrzne, będących własnością Klienta czy pozostających w jego dyspozycji.

 9. Wykonawcy nie odpowiadają za utratę jakichkolwiek danych, będących własnością Klienta lub pozostających w jego dyspozycji. Klient jest zobowiązany do własnoręcznego ich zabezpieczenia. Wykonawcy w ramach świadczenia usługi podstawowej lub za dodatkową opłatą doradzić właściwy sposób ich zabezpieczenia lub pomóc Klientowi w zabezpieczeniu tych danych.

 10. Wykonawcy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, formalnej, finansowej oraz prawnej, za straty poniesione przez Klienta.

 11. Wykonawcy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, formalnej, finansowej oraz prawnej, za sposób wykorzystania usługi lub jej przedmiotu przez Klienta, zwłaszcza gdy usługa lub jej przedmiot, została wykorzystana niezgodnie z polskim prawem lub powszechnie przyjętymi normami społecznymi i etycznymi.

 12. Usługi pod marką SysMedic.pl realizowane są z dojazdem do klienta na obszarze miasta Wrocławia oraz na obszarze Dolnego Śląska w promieniu 50 km od Wrocławia.

 13. Dojazd do klienta na terenie miasta Wrocławia jest zawarty w cenie usługi świadczonej z asystą u klienta.

 14. Koszt dojazdu do klienta poza granicami miasta Wrocławia ustalany jest indywidualnie z klientem w każdym przypadku, z uwzględnieniem trasy powrotnej.

 15. Usługi pod marką SysMedic.pl realizowane są również zdalnie przez Internet lub telefon (w przypadku istnienia takich możliwości) na obszarze całego kraju.

 16. W ramach usług świadczonych pod marką SysMedic.pl Wykonawcy nie odbierają sprzętu od klientów celem realizacji usługi ani też nie przyjmują sprzętu do naprawy w siedzibach Wykonawców.

 17. Ceny usług realizowane pod marką SysMedic.pl, przedstawione w niniejszym Regulaminie oraz w cenniku mają charakter przykładowy i w praktyce mogą się nieco różnić, zwłaszcza w przypadku wystąpienia niespodziewanych trudności w realizacji usługi, związanych np. z nietypowym sprzętem czy konfiguracją po stronie klienta lub nietypowym charakterem zlecenia.
  Ceny te nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego i powinny być interpretowany wyłącznie jako informacja w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  Wykonawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany tych cen bez powiadomienia.

 18. Terminy wizyt lub prac zdalnych u klientów rezerwowane są na zasadzie kolejności zgłoszeń.

 19. Dane osobowe, przekazywane przez Klientów Wykonawcom, są przetwarzane przez Wykonawców, czyli firmy IT-Doc Maciej Urbaniak lub Bok 11 Solutions Wojciech Kaczmarek z siedzibami we Wrocławiu, w związku z realizacją usług świadczonych dla Klientów i nie będą wykorzystywane do celów reklamowych.

 20. Zarezerwowanie terminu wykonania usługi lub spotkania wymaga obustronnego i jednoznacznego potwierdzenia tego terminu poprzez Klienta i Wykonawców.

 21. Wykonawcy zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od realizacji zlecenia bez podania przyczyny.

 22. W przypadku niemożliwości zrealizowania usługi z winy leżącej po stronie Klienta, Klient może zostać obciążony opłatą dodatkową w wysokości 100 PLN netto.

 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

bottom of page