top of page
Image by Matthew Henry

Outsourcing informatyczny (IT)

Obecna sytuacja gospodarcza wymusza na niejednym przedsiębiorcy czy osobie decyzyjnej w instytucji konieczność redukcji kosztów. Jednym z obszarów gdzie próbuje się minimalizować koszty jest opieka informatyczna firmy.

Decyzja o obniżeniu kosztów obsługi informatycznej może być dla kierownictwa decyzją dość trudną ponieważ:

  • z jednej strony, gdy jakikolwiek składnik systemu informatycznego zaczyna szwankować, pomoc informatyka staje się niezbędna i to najczęściej natychmiast. W związku z tym większość firm czy instytucji decyduje się opłacać etat informatyka aby zapewnić jego ciągłą dostępność. Jednak w sytuacji gdy awarie są sporadyczne, ich usuwanie nie wypełnia przecież całego czasu zatrudnionego na etacie pracownika - a więc podmiot ponosi koszty znacznie wyższe niż koszty faktycznej pracy informatycznej,

  • z drugiej strony rezygnacja z etatu informatyka zmusza właścicieli czy dyrektorów do przekazania rozwiązywania wszelkich trudnych sytuacji informatycznych w ręce osób, które mają częściową, niepełną wiedzę informatyczną (czasami osób dość przypadkowych) - co może skutkować nieefektywnymi działaniami, a w najgorszym wypadku może dojść do katastrofy informatycznej i zniszczenia firmy (brak fachowej wiedzy może skutkować np. skasowaniem strategicznych danych i brakiem możliwości ich odzyskania).

 

Złotym środkiem staje się tutaj wsparcie profesjonalisty, rozliczane wg faktycznie wykonanej pracy. I to właśnie oznacza outsourcingu informatyczny (IT), świadczony przez SysMedic.

Nasza opieka informatyczna, świadczona na zasadzie outsourcingu informatycznego (IT), pozwoli Państwu:

  • nie ponosić kosztów związanych z utrzymaniem etatu informatycznego w firmie,

  • otrzymać szybko profesjonalną pomoc informatyczną w przypadku awarii czy niespodziewanych problemów,

  • otrzymać kompleksową i bieżącą opiekę informatyczną,

  • skorzystać z naszych usług doradczych w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej, zakupu sprzętu czy oprogramowania, zastosowania zabezpieczeń w Państwa firmie itp.,

  • wdrożyć oczekiwane rozwiązania informatyczne skutecznie i efektywnie.

 

Realizując outsourcing informatyczny dla firm, stosujemy następujące sposoby wyceny:

  • wycena ryczałtowa - stawka negocjowana z klientem za miesięczny okres opieki informatycznej, zależy od czynników takich jak: pracochłonność, czas reakcji, złożoność infrastruktury informatycznej, ciężar gatunkowy zadania oraz indywidualne oczekiwania klienta. Przykładowe wyceny wahają się od 500 zł netto na miesiąc (mała firma posiadająca 2-3 komputery, czas reakcji do 48 godzin od skutecznego zgłoszenia) - 2900 zł netto na miesiąc (firma posiadająca np. 30 - 40 komputerów lub czas reakcji do 4 godzin od skutecznego zgłoszenia w dni robocze i wolne).

  • wycena czasowa - od 90 zł netto za godzinę dla prac realizowanych zdalnie do 160 zł netto za godzinę w przypadku prac realizowanych wyjazdowo u klienta na terenie miasta Wrocławia.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami. Po analizie Państwa potrzeb sporządzimy dla Państwa wycenę świadczenia usługi outsourcingu informatycznego (IT) a także uczynimy ją jeszcze bardziej atrakcyjną poprzez negocjacje ceny.

bottom of page