Nasze kalendarze dostępności

Poniżej przedstawiamy kalendarze naszej dostępności. Zapoznanie się z nimi ma w założeniu ułatwić naszym klientom wybór bardziej dostępnego w danej chwili wykonawcy w ramach naszego zespołu.

Dla ułatwienia interpretacji powyższych kalendarzy, przedstawiamy coś w rodzaju legendy, pozwalającej klientowi ocenić jaką formę kontaktu z danym członkiem zespołu przyjąć w danym momencie – w zależności od sytuacji w jego kalendarzu:

  • stan „zajęty” – dana osoba realizuje zaplanowane uprzednio zadanie dla innego klienta lub z innych przyczyn jest niedostępna więc w danej sytuacji nie może podjąć działania od ręki czy umówić dla kolejnego zlecenia wskazanego terminu. Niewykluczone że w danym terminie kontakt telefoniczny z daną osobą będzie utrudniony – więc w przypadku chęci przekazania czy umówienia zlecenia, wskazany jest kontakt w formie pisemnej – e-mail, SMS, ewentualnie informacja na czacie.
  • stan „dostępność” – informuje o tym że dana osoba w konkretnym terminie jest nastawiona na przyjmowanie nowych spraw od klientów, najczęściej jest pod telefonem i może przyjąć zlecenie „od ręki”. Informacja o rodzaju dostępności informuje czy chodzi o dostępność zdalną czy wyjazdową. W takiej sytuacji można się kontaktować zarówno telefonicznie, mailowo jak i na czacie.
  • brak informacji odnośnie stanu konkretnego terminu – oznacza najczęściej sytuację którą dana osoba nie przeznacza wyłącznie na działania dla klientów. Jednak po uprzednim umówieniu pasującego terminu nie można wykluczyć realizacji prac dla klienta. W takim czasie wskazany jest kontakt pisemny (e-mail lub czat) z wykonawcą.