Potrzebuję opieki informatycznej wysokiej dostępności lub moja firma będzie zgłaszać więcej problemów informatycznych niż możliwości przerobowe jednej osoby

Potrzebuję opieki informatycznej wysokiej dostępności lub moja firma będzie zgłaszać więcej problemów informatycznych niż możliwości przerobowe jednej osoby