Dlaczego preferujemy świadczenie usług informatycznych w formie pomocy zdalnej?

Dlaczego preferujemy świadczenie usług informatycznych w formie pomocy zdalnej?