Czy mogę zawrzeć z Wami umowę odnośnie stałej opieki informatycznej?

Czy mogę zawrzeć z Wami umowę odnośnie stałej opieki informatycznej?