Czy jesteście takimi stereotypowymi informatykami – mówicie niezrozumiałym językiem i żyjecie w swoim świecie?

Czy jesteście takimi stereotypowymi informatykami – mówicie niezrozumiałym językiem i żyjecie w swoim świecie?