Czy jesteście częścią wrocławskiego świata informatycznego, czy mocno współpracujecie z konkurencją, dogrywacie sobie z nimi ceny dla klientów czy przekazujecie informacje o klientach innym firmom informatycznym?

Czy jesteście częścią wrocławskiego świata informatycznego, czy mocno współpracujecie z konkurencją, dogrywacie sobie z nimi ceny dla klientów czy przekazujecie informacje o klientach innym firmom informatycznym?