top of page
Podpis umowy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Korzystanie z serwisu internetowego SysMedic.pl oznacza akceptację poniższych zasad polityki prywatności.

 2. Redakcja serwisu internetowego SysMedic.pl, zwana dalej Redakcją, składa się z  wykonawców usług informatycznych, świadczonych pod marką SysMedic.pl – czyli jednoosobowych firm IT-DOC Maciej Urbaniak oraz Bok 11 Solutions Wojciech Kaczmarek, zwanych dalej Usługodawcami.

 3. Przedstawione poniżej informacje, dotyczące polityki prywatności, dotyczą jedynie serwisu SysMedic.pl, zwanego dalej Serwisem, i nie obejmują innych stron www, do których odnośniki znaleźć można w serwisie SysMedic.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za politykę zachowania prywatności zastosowaną na wspomnianych stronach zewnętrznych – zapoznanie się z tymi zasadami leży w gestii użytkownika Serwisu.

 4. Serwis internetowy SysMedic.pl posiada formularz kontaktowy, umożliwiający jego użytkownikom przesyłanie zapytań lub zgłoszeń o problemach informatycznych, będących przedmiotem działalności Usługodawców do Redakcji.

 5. Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są przetwarzane i wykorzystywane do kontaktu zwrotnego przez Usługodawców z osobową wysyłającą zapytanie, w celu stworzenia oferty oraz realizacji usługi informatycznej, w celu obsługi posprzedażnej a także w przypadku ewentualnych reklamacji celem ich rozpatrzenia i realizacji.

 6. Dane osobowe, przekazywane przez użytkowników serwisu internetowego SysMedic.pl za pomocą formularza kontowego, podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883), zwanej dalej Ustawą.

 7. Redakcja zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych użytkowników serwisu SysMedic.pl innym podmiotom, chyba że będzie tego wymagać obowiązujące prawo.

 8. Dane osobowe użytkowników serwisu SysMedic.pl traktowane są przez Redakcję jako dane poufne.

 9. Każdy użytkownik Serwisu ma prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych, a także zgodnie z postanowieniami Ustawy prawo do wniesienia sprzeciwu – zgodnie z zapisami Ustawy.

 10. Redakcja dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych i wykorzystuje technologie mające na celu uniknięcie ryzyka przechwycenia tych danych przez osoby trzecie, jednak ze względów technicznych nie może zagwarantować w pełni tajemnicy przekazywanych i gromadzonych informacji.

 11. Serwis w celach technicznych i statystycznych gromadzi dane nie identyfikujące danych osobowych użytkownika, czyli m.in. publiczny adres IP, informacje dotyczące typu i wersji używanej przeglądarki internetowej, adres URL poprzednio odwiedzanej strony internetowej, czasu otwarcia danego pliku za pomocą protokołu HTTP/HTTPS. W celu gromadzenia powyższych danych Serwis może wykorzystywać technologie czy usługi świadczone przez inne podmioty.

 12. Podczas korzystania z serwisu na dysku lokalnym użytkownika Serwisu mogą być zapisywane pliki cookies, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Pliki te nie wyrządzają szkody komputerowi użytkownika oraz zainstalowanemu na nim oprogramowaniu oraz innym zgromadzonym danym.

 13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Redakcja prosi o kontakt pod adresem mailowym info@sysmedic.pl.

bottom of page